فرمت: word…در ۳۶ صفحه انگیزه را این گونه تعریف می كند: میل به كوششش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای كه این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود. یكی از فعالیتهای مدیر این است كه موجبات انگیزش كاركنان را در سطح بالایی از عملكرد فراهم سازد بدین معنی كه اطمینان یابد كه افراد كار می كنند بطور منظم سر كار حاضر می شوند و سهم مثبتی در رسالت سازمان دارند عملكرد شغلی به توانایی محیط و همچنین انگیزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، ۱۳۷۵ ،۱۲۱-۱۲۰) انگیزه بعنوان یكی از فرآیندهای ارضای نیاز به حساب می آید این مطلب در شكل زیر ارائه شده است. نیازهای ارضا نشده                   تنش        حركت         …

مطلب مقاله جامع پیرامون انگیزه در مدیریت از سایت فایل فوری


لینک منبع و پست :مقاله جامع پیرامون انگیزه در مدیریت
http://filefori.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 شهریور 1395    | توسط: نویسنده Ž    |    |
نظرات()